Aleksandra Majchrzak

CV1Starszy Inspektor ds. bhp, ratownik medyczny, od marca 2011 roku pracuje jako inspektor bhp (szkolenia bhp, analiza ryzyka zawodowego, pełna obsługa bhp), od stycznia 2005 roku prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy.

  • w 2010 roku – studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  • w 2008 roku – studia podyplomowe na kierunku Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa
  • w 2006 roku – studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne
  • w 2004 roku – studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne