Zarządzanie sobą w zmianie – jak zmieniać, by zmienić

Termin

Kategoria:

 1. Między stabilizacją a rewolucją – jak traktować zmiany?
  1. Czy zmiana to konieczność czy może etap rozwoju?
  2. Rewolucja czy ewolucja?
   1. Jak modyfikować i dostosowywać swoje działanie do otoczenia?
  3. Etapy procesu zmiany.
   1. Cele vs realizacja.
   2. Lubimy szybkie nagrody – czyli cele pośrednie.
 2. Moja postawa wobec zmian.
  1. Autodiagnoza własnego modelu zachowania wobec zmian.
   1. Jak reaguję na zmiany?
   2. Zmiana sama w sobie czy konkretne oczekiwanie?
  2. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła motywujące do podejmowania zmian.
   1. Co mnie motywuje?
   2. Co lubię, a czego na pewno nie zrobię?
   3. Zmieniam dla siebie czy dla innych?
 3. Przyczyny oporu wobec zmian.
  1. Obawy przed wzrostem obowiązków.
   1. Czy zmiana MUSI być bolesna?
   2. Czy wiesz czego się obawiasz?
  2. Niepewność, co do przyczyn i skutków zmian.
   1. Jak zaplanować zmiany?
   2. Czy możemy przewidzieć skutki naszych działań?
  3. Opór przed dostosowywaniem się do nowości.
   1. Nowe znaczy lepsze, stare znaczy gorsze?
   2. Co mogę ja, a czego nie mogą inni?
  4. Niepewność własnych kompetencji.
   1. Chcieć to móc?
   2. Jak spowodować, żeby móc-czyli jak ułatwić sobie życie?
  5. Koncentracja na słabych stronach zmian.
   1. Czy wada to zawsze wada i od czego to zależy?
   2. Co potrzebuję myśleć, aby realizować cele?
 4. Zmiana jako bodziec do kształtowania nowych postaw osobistych.
  1. Siły hamujące i napędowe z zmianie.
   1. Moje własne hamulce – jak je zidentyfikować?
   2. Co mnie napędza- jak właściwie wykorzystać tę siłę?
  2. Wdrażanie zmian, a indywidualne cele i zadania.
   1. Szybko do celu?
   2. Planowanie indywidualnych celów i zadań.
   3. Jak koncentrować się na jednym zadaniu?
  3. Osobista skala rozwoju.
   1. Zależność i współzależność- zaakceptować czy walczyć?
   2. Jak stać się niezależnym?
  4. Zmiana, a efektywne nawyki.
   1. Moje nawyki w codziennym funkcjonowaniu.
   2. Jak kształtować użyteczne nawyki?
 5. Twórcze zmiany – kreatywność w procesie zmian.
  1. Kreatywność osobista.
   1. Czy jestem kreatywny i czy mogę taki być?
   2. Jak myśleć „niepokornie”?
   3. Kreowanie to też schemat.
 6. Strategie działania w zmianie.
  1. Etapy zmiany.
   1. Skąd mam wiedzieć, w którym momencie zmiany się znalazłem?
   2. Jak wybrać i dostosować działania do etapu zmiany?
   3. Które działania są najlepsze dla mnie i jak je znaleźć?
   4. Jak panować nad emocjami związanymi ze zmianą?
  2. Otwarta komunikacja i feedback.
   1. Jak powiedzieć czego oczekuję i uzyskać zrozumienie?
   2. Jak mówić, żeby nie oceniać, a przekazywać informacje?
   3. Czy mogę być asertywny i tak się komunikować?
  3. Radzenie sobie ze stresem.
   1. Czy możliwe jest życie bez stresu?
   2. Czym jest dla mnie stres i skąd się bierze?
   3. Jak „współpracować” ze stresem?
  4. Mój Indywidualny Program Zmiany
   1. Co jest teraz i czego chcę w zamian?
   2. Dokąd mam zamiar dojść?
   3. Skąd będę wiedział, że mam to czego chciałem?

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

Eksperci Szkolenia:

Marcin Wykrotka – Trener, Konsultant, Master Coach. Posiada 7 letnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta w branży B2B i B2C i działach HR. W swojej karierze zawodowej był aktywnym sprzedawcą i konsultantem. Zarządzał zespołami sprzedażowymi zdobywając dzięki temu praktyczne doświadczenia z obszaru sprzedaży i zarządzania. Przez 4 lata zarządzał działem szkoleń w jednej z firm handlowych związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. Tworzył i realizował autorskie projekty szkoleniowe z zakresu sprzedaży bezpośredniej i obsługi klienta. W czasie pracy zbudował i wyszkolił zespół specjalistów z zakresu Trener On The Job. Był również menagerem CallCenter, które stworzył, a następnie nim zarządzał realizując osobiście projekty szkoleniowe z zakresu telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta. Pracował jako niezależny Konsultant dla działów HR i sprzedaży. Specjalista z zakresu rozwoju osobistego.

Obecnie

Trener, Coach, Konsultant działów HR w obszarach rozwoju pracowników oraz zarządzania.

Usługi świadczone dla szerokiej gamy klientów obejmują między innymi:

 • Coaching indywidualny dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz specjalistów;
 • Life coaching
 • Doradztwo HR
 • Tworzenie i wdrażanie projektów doradczych z zakresu: projektów szkoleniowych, rekrutacji, badania opinii pracowników;
 • Szkolenia z zakresu: sprzedaży, telefonicznej i bezpośredniej obsługi klienta, autoprezentacji, umiejętności menedżerskich, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji handlowych. Ponadto prowadzi warsztaty z zarządzania sobą w czasie, asertywności, twórczego rozwiązywania problemów, motywowania.

Absolwent Collegium Civitas. Socjolog (specjalizacja z psychologii społecznej). Studiował również na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna. W 2008r. ukończył w Norman Benett Academy kurs „Coach praktyk biznesu” uzyskując certyfikat EMCC, a w 2010 kurs „Master Coach” uzyskując stosowny certyfikat. Ponadto jest certyfikowanym terapeutą RTZ II stopnia i pracuje wykorzystując tę metodę w biznesie oraz ukończył kurs MBB – Mind Body Bridging.

Jako trener i konsultant pracował m.in. dla: Collegium Civitas, Honda Motor Poland, PZU, Play, Germanos, First Class, GTI, Emes, Beco Trust, Siemens, Wydawnictwo G+J, Whirlpool, Hubert Burda Media, Polkomtel, Euro Zet, Skanska, Backer OBR, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,  Trinity SC, FAKRO, Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

Wioletta Matysiak – Trener, Coach, Konsultant. Absolwentka wydziału ekonomii (specjalizacja z zarządzania) na SGGW w Warszawie. W 2003 roku uzyskała Certyfikat Trenerski firmy Norman Benett, praktyk NLP (certyfikat u Richarda Bandlera), ukończyła kurs Coach praktyk biznesu uzyskując certyfikat EMCC. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Kompetencjami na Wydziale Zarządzania UW.

W latach 2003-2011 pełniła funkcje menedżerskie w firmie szkoleniowej Norman Benett,  zajmowała się również kontaktami handlowymi, w tym negocjowaniem kontraktów. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta (w branżach FMCG oraz B2B). Trener i konsultant z doświadczeniem w prowadzeniu projektów z dziedziny Human Resources: Assessment Center, Systemów Ocen Pracowniczych, Audytów Organizacyjnych, Rekrutacji. W zakresie szkoleń przygotowuje i prowadzi warsztaty z zakresu: sprzedaży, negocjacji, telefonicznej i bezpośredniej obsługi klienta, prezentacji, komunikacji, prowadzenia rozmów oceniających, rekrutacji i selekcji. Posiada szerokie, teoretyczne i praktyczne, doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu HR.

Przeprowadziła ponad 200 dni szkoleniowych.

Pracowała m.in. dla: Roche Diagnostics, Sellpro, Berker, Oras Olesno, Schering AG, Staight Doradztwo Personalne, Uniwersytet Warszawski, Sanofi Pasteur, Rigips Polska Stawiany, Atlantic, Wyższa Szkoła Kosmetyki i Promocji Zdrowia, Trodat Polska, Bosch Siemens Hausgerate, Media Saturn, Najwyższa Izba Kontroli, Wydawnictwo G+J, Wydawnictwo Hachette Filippachi, Polkomtel S.A., Słodkie Upominki, AirClub – Centrum Podróży, Accounting Plaza Central Europe, Grupa Ożarów, Skanska S.A., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Whirlpool S.A., Izba Celna w Białej Podlaskiej i w Przemyślu, Nestle Waters, Enter Air, Mercury Egineering i in.

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram