Twój czas. Jak nim zarządzasz?!- kompendium wiedzy dla NGO`sów

Termin

Kategoria:

Celem głównym szkolenia jest wykształcenie u jego uczestników umiejętności stosowania sprawdzonych w praktyce metod i technik pracy, które są zorientowane na cel i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania czasu, gdyż: „Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób.  Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”. (Peter Drucker)

Cele szczegółowe szkolenia:

Uczestnicy, w interaktywny sposób, zapoznają się z współczesnymi metodami zarządzania czasem, poznają i przećwiczą sposoby pozwalające maksymalnie „wycisnąć czas” aż do ostatnich sekund tak, aby pracować bardziej efektywnie, skutecznie realizować zadania przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

Wiele czasu marnujemy na co dzień, nawet o tym nie wiedząc. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy przeanalizują czynności życia zawodowego, które warto rozważyć, wyeliminować lub zmienić tak, aby lepiej gospodarować czasem i pracować z większym profesjonalizmem. Działania te przełożą się m.in. na wzrost motywacji do pracy, pomogą uczestnikom w osiągnięciu życiowej równowagi zwiększą satysfakcję z podejmowanych działań.

Szkolenie poprowadzone zostanie techniką warsztatową. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • dyskusje
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • studium przypadku
 • burza mózgów
 • informacja zwrotna
 • mini-wykład (prezentacja Power-Point)
 • praca nad konkretnymi trudnościami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym

Korzyści:

 • znajdziesz chwilę na refleksję nad sobą i swoim życiem;
 • nauczysz się wykorzystywać nowoczesne metody zarządzania sobą w czasie;
 • poznasz metody pozwalające efektywnie wykorzystywać czas;
 • dowiesz się jak prawidłowo ustalać cele i priorytety;
 • nauczysz się modelu pracy z zadaniami pod wglądem ich ważności i pilności;
 • poznasz swój profil osobowy względem czasu;
 • dowiesz się, jakie są negatywne style zarządzania czasem;
 • zidentyfikujesz swoich „złodziei czasu”;
 • zwiększysz skuteczności własnych działań

Program szkolenia

Istota zarządzania czasem pracy

 • Dobra organizacja dnia – planowanie zadań a dzienna krzywa wydajności
 • Znaczenie efektywnego kształtowania własnego czasu

 Współczesne metody zarządzania czasem

 • Reguła Pareto. Rozpoznanie najbardziej efektywnych działań
 • Analiza ABC. Realizacja zadań według priorytetów
 • Macierz Eisenhowera. Identyfikacja zadań pilnych i ważnych
 • Delegowanie zadań
 • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym: prywatnym i zawodowym

Ustalanie celu działań, czyli określanie tego, co najważniejsze w zarządzaniu czasem

 • Ustalanie priorytetów (analiza SMART)
 • Cel działania a motywacja

Trudności w efektywnej organizacji czasu

 • Negatywne style zarządzania czasem
 • Najczęstsze błędy, które przeszkadzają efektywnie zarządzać czasem
  • odwlekanie
  • perfekcjonizm
  • pracoholizm
 • Złodzieje czasu
 • Sposoby pokonywania trudności związanych z zarządzaniem czasem

Koordynacja pracy własnej i zespołowej

 • Optymalizacja metod zarządzania czasem w związku z identyfikacją profilu osobowości względem czasu
 • Radzenie sobie ze szkodliwymi nawykami we współpracy i komunikacji międzyludzkiej

Koszt: 200 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

 

 

Eksperci Szkolenia:

Alina Gorczyńska – trener, konsultant, wykładowca akademicki, praktyk biznesu (15 lat w branży finansowej); Ekspert ds. szkoleń i projektów doradczych z zakresu jakości obsługi Klienta oraz sprzedaży dla branży finansowej.

Z wykształcenia jest ekonomistą i bankowcem. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomii kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Praktyk biznesu, posiada ponad 10 letnie doświadczenie związane z pracą w instytucjach finansowych (bankowość i ubezpieczenia), m. in: Specjalista ds. kredytów – Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie, Naczelnik Wydziału Obsługi Ludności – Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie O/Lublin, Audytor wewnętrzny – PBK SA w Warszawie / BPH SA w Warszawie, Manager – Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA Życie, Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej – ZUS O/Lublin.

Ukończyła ponadto studia podyplomowe Trener biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Od wielu lat trener biznesu, konsultant. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, rocznie przeprowadza ponad 800 godzin zajęć szkoleniowo-warsztatowych.

Radosław Wajler – magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Szkolenie poprowadzi 1 Trener.

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram