Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak robić mniej

Termin

Kategoria:

 1. Czas w mojej organizacji/rodzinie.
  1. Organizacyjne pojęcie czasu.
   1. Czym jest czas?
   2. Czy wszyscy mamy te same zegarki?
  2. Obowiązki i zadania w kontekście czasu.
   1. Co muszę, a co mogę zrobić?
   2. Co się stanie jak czegoś nie zrobię?
  3. Osobiste nawyki a organizacja pracy.
   1. Czy to, że robię coś od dawna to znaczy, że robię to dobrze?
   2. Maile, telefony, spotkania – każdy czegoś chce.
 2. Czas w moim codziennym funkcjonowaniu?
  1. Osobisty stosunek do czasu
   1. Ile mam czasu?
   2. Ile czasu mają inni?
  2. Matryca personalna a matryca organizacyjna i kulturowa.
   1. Czas biegnie – czy wszędzie tak samo?
   2. Kto może się spóźnić i co z tego wynika?
   3. Kto ma zegarek, a kto ma czas?
  3. Napięcia pomiędzy matrycami czasowymi
   1. Jak zdążyć i mieć czas na relaks?
 3. Organizowanie dnia pracy i czynności zawodowych.
  1. Ocena zadań.
   1. Wszystko jest ważne czy może wszystko jest pilne?
  2. Konstruowanie matrycy czasu.
   1. Jak uporządkować czas?
   2. Jak uporządkować zadania?
  3. Pytania kontrolne i kontrola etapów.
   1. Co się nie stanie jak czegoś nie zrobię?
   2. Jak selekcjonować zadanie i dysponować swoim czasem?
  4. ZTD: Zrób To Dziś – najprostsza metoda.
   1. Czy jest skuteczna metoda zarządzania sobą w czasie?
   2. Najpierw rzeczy najważniejsze czy może najpierw te najprzyjemniejsze?
  5. Organizacja czasu własnego i podwładnych.
   1. Od czego zależy mój czas?
   2. Czy mam czas na „karmienie małp”?
 4. ZTD – założenia i zasady
  1. 10 prostych nawyków.
   1. Jak metodycznie zabrać się do działania?
  2. Prosty, ale sprawdzony system.
   1. Gromadzenie,
   2. Przetwarzanie,
   3. Planowanie,
   4. Działanie,
   5. Porządkowanie,
   6. Przeglądanie,
   7. Upraszczanie,
   8. Ustalanie procedur,
   9. Znajdowanie pasji.
  3. Schematy działań z wykorzystaniem ZTD.
   1. Od pomysłu do zastosowania.
   2. Co jest dla mnie użyteczne – jak dostosować metodę do siebie?

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

Eksperci Szkolenia:

Marcin Wykrotka – Trener, Konsultant, Master Coach. Posiada 7 letnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta w branży B2B i B2C i działach HR. W swojej karierze zawodowej był aktywnym sprzedawcą i konsultantem. Zarządzał zespołami sprzedażowymi zdobywając dzięki temu praktyczne doświadczenia z obszaru sprzedaży i zarządzania. Przez 4 lata zarządzał działem szkoleń w jednej z firm handlowych związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. Tworzył i realizował autorskie projekty szkoleniowe z zakresu sprzedaży bezpośredniej i obsługi klienta. W czasie pracy zbudował i wyszkolił zespół specjalistów z zakresu Trener On The Job. Był również menagerem CallCenter, które stworzył, a następnie nim zarządzał realizując osobiście projekty szkoleniowe z zakresu telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta. Pracował jako niezależny Konsultant dla działów HR i sprzedaży. Specjalista z zakresu rozwoju osobistego.

Obecnie

Trener, Coach, Konsultant działów HR w obszarach rozwoju pracowników oraz zarządzania.

Usługi świadczone dla szerokiej gamy klientów obejmują między innymi:

 • Coaching indywidualny dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz specjalistów;
 • Life coaching
 • Doradztwo HR
 • Tworzenie i wdrażanie projektów doradczych z zakresu: projektów szkoleniowych, rekrutacji, badania opinii pracowników;
 • Szkolenia z zakresu: sprzedaży, telefonicznej i bezpośredniej obsługi klienta, autoprezentacji, umiejętności menedżerskich, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji handlowych. Ponadto prowadzi warsztaty z zarządzania sobą w czasie, asertywności, twórczego rozwiązywania problemów, motywowania.

Absolwent Collegium Civitas. Socjolog (specjalizacja z psychologii społecznej). Studiował również na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna. W 2008r. ukończył w Norman Benett Academy kurs „Coach praktyk biznesu” uzyskując certyfikat EMCC, a w 2010 kurs „Master Coach” uzyskując stosowny certyfikat. Ponadto jest certyfikowanym terapeutą RTZ II stopnia i pracuje wykorzystując tę metodę w biznesie oraz ukończył kurs MBB – Mind Body Bridging.

Jako trener i konsultant pracował m.in. dla: Collegium Civitas, Honda Motor Poland, PZU, Play, Germanos, First Class, GTI, Emes, Beco Trust, Siemens, Wydawnictwo G+J, Whirlpool, Hubert Burda Media, Polkomtel, Euro Zet, Skanska, Backer OBR, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,  Trinity SC, FAKRO, Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

Wioletta Matysiak – Trener, Coach, Konsultant. Absolwentka wydziału ekonomii (specjalizacja z zarządzania) na SGGW w Warszawie. W 2003 roku uzyskała Certyfikat Trenerski firmy Norman Benett, praktyk NLP (certyfikat u Richarda Bandlera), ukończyła kurs Coach praktyk biznesu uzyskując certyfikat EMCC. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Kompetencjami na Wydziale Zarządzania UW.

W latach 2003-2011 pełniła funkcje menedżerskie w firmie szkoleniowej Norman Benett,  zajmowała się również kontaktami handlowymi, w tym negocjowaniem kontraktów. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta (w branżach FMCG oraz B2B). Trener i konsultant z doświadczeniem w prowadzeniu projektów z dziedziny Human Resources: Assessment Center, Systemów Ocen Pracowniczych, Audytów Organizacyjnych, Rekrutacji. W zakresie szkoleń przygotowuje i prowadzi warsztaty z zakresu: sprzedaży, negocjacji, telefonicznej i bezpośredniej obsługi klienta, prezentacji, komunikacji, prowadzenia rozmów oceniających, rekrutacji i selekcji. Posiada szerokie, teoretyczne i praktyczne, doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu HR.

Przeprowadziła ponad 200 dni szkoleniowych.

Pracowała m.in. dla: Roche Diagnostics, Sellpro, Berker, Oras Olesno, Schering AG, Staight Doradztwo Personalne, Uniwersytet Warszawski, Sanofi Pasteur, Rigips Polska Stawiany, Atlantic, Wyższa Szkoła Kosmetyki i Promocji Zdrowia, Trodat Polska, Bosch Siemens Hausgerate, Media Saturn, Najwyższa Izba Kontroli, Wydawnictwo G+J, Wydawnictwo Hachette Filippachi, Polkomtel S.A., Słodkie Upominki, AirClub – Centrum Podróży, Accounting Plaza Central Europe, Grupa Ożarów, Skanska S.A., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Whirlpool S.A., Izba Celna w Białej Podlaskiej i w Przemyślu, Nestle Waters, Enter Air, Mercury Egineering i in.

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram