Wzmocnienie wizerunku Przedstawicieli organizacji społecznych – zasady savoir-vivre’u na co dzień

Termin

Kategoria:

Celem głównym szkolenia jest poznanie przez jego uczestników głównych założeń  savoir vivre’u oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności z zakresu nowoczesnej etykiety biznesowej niezbędnych do budowania profesjonalnego wizerunku własnego i organizacji pozarządowej, którą reprezentują w codziennych kontaktach biznesowych.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • budowanie pozytywnego wizerunku własnego i wizerunku firmy,
 • wzmocnienie świadomego kreowania własnego wizerunku zgodnego z etykietą biznesu,
 • wykorzystanie pozytywnego wpływu osobistej kultury na jakość kontaktów biznesowych,
 • uświadomienie uczestnikom szkolenia faktu, iż dbałość o własny wizerunek to podstawa udanych interakcji społecznych,
 • osiągnięcie przez uczestników swobody stosowania zasad etykiety biznesowej w  codziennych sytuacjach,
 • uświadomienie uczestnikom szkolenia znaczenia zachowania będącego konsekwencją postępowania zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi,  w tym normami dobrych obyczajów,
 • podniesienie zdolności umiejętnego reagowania na trudne czy niespodziewane sytuacje, jakie napotykamy na swej drodze zawodowej,

Dzięki szkoleniu uczestnicy poszerzą swą wiedzę na temat zasad savoir-vivre’u oraz uzmysłowią sobie, iż  etykieta biznesowa różni się nieco od etykiety towarzyskiej a dobre wychowanie świadczy nie tylko o nas ale i o firmie, którą reprezentujemy.

Szkolenie poprowadzone zostanie techniką warsztatową. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • ćwiczenia symulacyjne
 • odgrywanie scenek/ról
 • dyskusja, wymiana doświadczeń
 • informacje zwrotne od trenera
 • burza mózgów
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • film instruktażowy
 • mini-wykład (prezentacja Power-Point)
 • praca nad konkretnymi sytuacjami, z którymi uczestnicy spotykają się w codziennym życiu

Korzyści:

 • znajdziesz chwilę na refleksję nad swoim zachowaniem w stosunku do innych;
 • dowiesz się co oznacza określenie „etykieta biznesowa” i czym różni się od etykiety towarzyskiej
 • poznasz najważniejsze zasady profesjonalnego zachowania w relacjach biznesowych i etykiety biznesowej przydatne w Twej pracy
 • nauczysz się kreowania pozytywnego wizerunku swojej firmy oraz własnej osoby w kontaktach służbowych;
 • dowiesz, jak z klasą prowadzić spotkania i rozmowy biznesowe;
 • poznasz i przećwiczysz prawidłowy sposób wręczania i przyjmowania wizytówek
 • dowiesz się jakie zasady obowiązują w biznesie przy powitaniu (kto pierwszy mówi „Dzień Dobry”, podaje dłoń), przy pożegnaniu
 • poznasz zasady profesjonalnej komunikacji telefonicznej
 • dowiesz się czym jest netykieta oraz jakie zasady obowiązują w świecie wirtualnym
 • zwiększysz skuteczności własnych działań
 • wzmocnisz poczucie własnej wartości
 • usłyszysz profesjonalną informację zwrotną
 • zyskasz pozytywna motywację do pracy

Dyskusje dotyczące dobrych obyczajów oraz dzielenie się doświadczeniami z własnego życia  zawodowego, przy kreatywnym działaniu trenera pozwalają na nabycie nowych umiejętności, pozbycie się obaw i przekształcenie ich w postawę pełną zaangażowania i wiary w siebie.

Program:

Zadbaj o pierwsze wrażenie

 • Pierwszy kontakt – pozdrowienie, prawidłowe powitanie, podawanie ręki
 • Przedstawianie siebie i innych, przedstawianie przez osoby trzecie
 • Przechodzenie na ty, tytułowanie
 • Precedencja służbowa

Profesjonalny wizerunek w pracy

 • Współczesny dress code
  dobór stroju – co mówisz, gdy milczysz, czyli co mówi o Tobie Twój strój?
 • Budowanie wizerunku a Twoje zachowanie
  • jakie informacje na Twój temat można wyczytać z Twojego zachowania?
  • co mówi o Tobie Twoja postawa ciała?

Dobre maniery w pracy

 • Profesjonalne reprezentowanie firmy i siebie w kontaktach służbowych w trakcie prowadzenia spotkań i rozmów biznesowych
 • Wręczanie i przyjmowanie wizytówki
 • Precedencja w samochodzie służbowym
 • Reagowanie na faux pas – o klasie człowieka nie świadczy fakt, iż nie popełnia gaf, ale to, jak sobie z nimi radzi

Przekazywanie informacji – zasady komunikacji pisemnej oraz telefonicznej

 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Korespondencja tradycyjna
 • Netykieta

Koszt: 200 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

 

 

Eksperci Szkolenia:

Alina Gorczyńska – trener, konsultant, wykładowca akademicki, praktyk biznesu (15 lat w branży finansowej); Ekspert ds. szkoleń i projektów doradczych z zakresu jakości obsługi Klienta oraz sprzedaży dla branży finansowej.

Z wykształcenia jest ekonomistą i bankowcem. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomii kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Praktyk biznesu, posiada ponad 10 letnie doświadczenie związane z pracą w instytucjach finansowych (bankowość i ubezpieczenia), m. in: Specjalista ds. kredytów – Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie, Naczelnik Wydziału Obsługi Ludności – Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie O/Lublin, Audytor wewnętrzny – PBK SA w Warszawie / BPH SA w Warszawie, Manager – Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA Życie, Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej – ZUS O/Lublin.

Ukończyła ponadto studia podyplomowe Trener biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Od wielu lat trener biznesu, konsultant. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, rocznie przeprowadza ponad 800 godzin zajęć szkoleniowo-warsztatowych.

Radosław Wajler – magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Szkolenie poprowadzi 1 Trener.

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram