Trening Twórczego Myślenia

Termin

Kategoria:

Współczesne kształcenie dzieci musi sięgać po różnorodne rozwiązania, z racji na konieczność kształcenia wielostronnego i przygotowującego do samodzielnego funkcjonowania w świecie. Treningi twórczości mają uzmysłowić dzieciom, że XXI wiek to nie tylko nowe technologie, ale także elastyczne, twórcze, samodzielne, kreatywne i swobodne myślenie.

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji z zakresu kreatywnego myślenia, odchodzenia od schematów w działaniu edukacyjnym, uczenia się z wykorzystaniem myślenia abstrakcyjnego, zainspirowanie do samokształcenia, indywidualnego rozwoju, itd.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat

Koszt:

25 zł za pojedyncze zajęcia

200 za karnet 10 zajęć

Terminy