Trening Twórczego Myślenia

Termin

23 11 2017 - 23 11 2017 - Warszawa |
07 12 2017 - 07 12 2017 - Warszawa |
21 12 2017 - 21 12 2017 - Warszawa |
11 01 2018 - 11 01 2018 - Warszawa |
25 01 2018 - 25 01 2018 - Warszawa |
08 02 2018 - 08 02 2018 - Warszawa |

Kategoria:

Współczesne kształcenie dzieci musi sięgać po różnorodne rozwiązania, z racji na konieczność kształcenia wielostronnego i przygotowującego do samodzielnego funkcjonowania w świecie. Treningi twórczości mają uzmysłowić dzieciom, że XXI wiek to nie tylko nowe technologie, ale także elastyczne, twórcze, samodzielne, kreatywne i swobodne myślenie.

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji z zakresu kreatywnego myślenia, odchodzenia od schematów w działaniu edukacyjnym, uczenia się z wykorzystaniem myślenia abstrakcyjnego, zainspirowanie do samokształcenia, indywidualnego rozwoju, itd.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat

Koszt:

25 zł za pojedyncze zajęcia

200 za karnet 10 zajęć

Terminy

23 11 2017 - 23 11 2017 - Warszawa |
07 12 2017 - 07 12 2017 - Warszawa |
21 12 2017 - 21 12 2017 - Warszawa |
11 01 2018 - 11 01 2018 - Warszawa |
25 01 2018 - 25 01 2018 - Warszawa |
08 02 2018 - 08 02 2018 - Warszawa |