Trening asertywności – „Chwalą a deprecjonujesz”- kompendium dla NGO`S

Termin

Kategoria:

Celem głównym szkolenia jest przekazanie wiedzy i wykształcenie u jego uczestników praktycznych umiejętności w zakresie zachowań asertywnych.

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom:

 • Czym jest asertywność i czym różni się od agresywności, ulęgłości i manipulacji
 • W jaki sposób żyć w zgodzie ze sobą i z szacunkiem odnosić się do innych
 • Jak budować poczucie własnej wartości i godności
 • Jak dbać o swoje prawa nie przekraczając praw innych

METODYKA:

Szkolenie poprowadzone zostanie techniką warsztatową. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • ćwiczenia symulacyjne
 • odgrywanie scenek/ról
 • dyskusja, wymiana doświadczeń
 • informacje zwrotne od trenera
 • burza mózgów
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • mini-wykład (prezentacja Power-Point)
 • praca nad konkretnymi trudnościami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

 • nauczysz się skutecznie wyrażać swoje uczucia i opinie oraz w rezultacie zyskasz większą pewność siebie
 • nabędziesz umiejętność asertywnego komunikowania się, wyrażania swoich próśb i oczekiwań
 • będziesz sprawniej doprowadzać do porozumień  satysfakcjonujących obie strony
 • przekonasz się, że asertywności można się nauczyć
 • będziesz potrafił wyrażać zarówno pozytywne jak i negatywne emocje
 • poznasz przydatne zwroty w zakresie asertywnej odmowy
 • dowiesz się w jaki sposób udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej oraz jak ją przyjmować
 • nabędziesz gotowości do stosowania technik asertywnych
 • będziesz podejmował się realizacji własnych celów bez naruszania cudzych granic
 • wzmocnisz poczucie własnej wartości
 • będziesz dobrze czuł się ze sobą i w kontakcie z innymi
 • zwiększysz skuteczności własnych działań
 • usłyszysz profesjonalną informację zwrotną
 • zyskasz pozytywna motywację do pracy nad sobą

Samodzielna praca członków grupy, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról prowadzą do trwałego przyswojenia wiedzy i szybkiego nabycia umiejętności praktycznych.

PROGRAM

W zgodzie ze sobą i w dobrych stosunkach z innymi – koncepcja zachowań asertywnych

 • Wprowadzenie – czym jest asertywność?
 • Definicja asertywności i jej znaczenie w kontaktach międzyludzkich
 • Postawa agresywna i uległa

Czy jestem osobą asertywną?

 • Autodiagnoza, interpretacja wyników

Asertywne wyrażanie uczuć

 • Komunikat „JA” jako filar otwartej asertywnej komunikacji
 • Procedura stopniowania reakcji
 • Piramida komunikatów FU-FOU-FUKO-FK

Asertywność jako sztuka stawiania granic

 • Asertywna obrona przed atakiem werbalnym
 • Asertywne odmawianie, przedstawianie stanowiska, przekonywanie do swojego punktu widzenia
  • Technika zdartej płyty
  • Zwrotnica –  asertywna odmowa z podtrzymaniem relacji

Sposoby radzenia sobie z krytyką

 • Zamiana oceny na opinię
 • Poszukiwanie krytyki
 • Demaskowanie aluzji
 • Samokrytyka wyprzedzająca

Przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych

 • Konstruktywna krytyka
 • Sztuka asertywnego wyrażania pochwał
 • Asertywne wydawanie poleceń

Stawanie się osobą asertywną

 • Wskazówki dotyczące wdrażania nabytych umiejętności w praktyce
 • Monolog wewnętrzny
 • Asertywne myślenie
 • Afirmacja

Koszt: 200 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

 

 

Eksperci Szkolenia:

 

Alina Gorczyńska – trener, konsultant, wykładowca akademicki, praktyk biznesu (15 lat w branży finansowej); Ekspert ds. szkoleń i projektów doradczych z zakresu jakości obsługi Klienta oraz sprzedaży dla branży finansowej.

Z wykształcenia jest ekonomistą i bankowcem. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomii kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Praktyk biznesu, posiada ponad 10 letnie doświadczenie związane z pracą w instytucjach finansowych (bankowość i ubezpieczenia), m. in: Specjalista ds. kredytów – Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie, Naczelnik Wydziału Obsługi Ludności – Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie O/Lublin, Audytor wewnętrzny – PBK SA w Warszawie / BPH SA w Warszawie, Manager – Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA Życie, Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej – ZUS O/Lublin.

Ukończyła ponadto studia podyplomowe Trener biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Od wielu lat trener biznesu, konsultant. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, rocznie przeprowadza ponad 800 godzin zajęć szkoleniowo-warsztatowych.

Radosław Wajler – magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Szkolenie poprowadzi 1 Trener.

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram