Sztuka profesjonalnej prezentacji dla przedstawicieli NGO

Termin

Kategoria:

Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych zaprasza na szkolenie Sztuka profesjonalnej prezentacji

Celem głównym szkolenia jest praktyczne ćwiczenie umiejętności autoprezentacji i wystąpień przed szerszą publicznością niezbędnych do profesjonalnego reprezentowania organizacji pozarządowych w trakcie przemówień, prelekcji, warsztatów itp.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • poznanie metod i technik podnoszących atrakcyjność wystąpień publicznych
 • poznanie założenia teorii związku między nadawcą i przekazem
 • nauka formułowania celów i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu
 • poznanie efektów i skutków w zakresie oceny wiarygodności prezentera
 • nauka budowania prezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu funkcjonowania ludzkiego mózgu
 • nabycie wiedzy dotyczącej struktury dobrej prezentacji
 • opanowanie umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia prezentacji
 • nabycie umiejętności prowadzenia prezentacji w różnych warunkach
 • dostarczenie wiedzy na temat zarządzania przestrzenią w trakcie wystąpień publicznych
 • przygotowanie i ocena własnej prezentacji

Podstawową techniką pracy w trakcie szkolenia jest kamera wraz z informacją zwrotną po odtworzeniu nagrania. Dodatkowo wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • dyskusje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • kwestionariusze i testy zachowań,
 • odgrywanie scenek/ról,
 • burze mózgów.

Korzyści:

 • trening, trening i jeszcze raz trening,
 • nauczysz się wykorzystywać potęgę pierwszego wrażenia i przedstawiać siebie w korzystnym świetle,
 • poznasz metody budowania błyskotliwych prezentacji,
 • usłyszysz profesjonalną informację zwrotną,
 • dowiesz się jak skomponować dobry plan wystąpienia,
 • przetrenujesz sposoby przykuwania uwagi „twardych” słuchaczy,
 • dowiesz się jak gładko przejść przez trudne tematy,
 • nauczysz się modelu pracy z mediami,
 • usłyszysz jak mówić językiem korzyści,
 • zwiększysz skuteczności własnych prezentacji,
 • poznasz metody pozyskiwania uwagi słuchaczy
 • trening, trening i jeszcze raz trening.

Program szkolenia

Wiedza o sobie

 • mój styl komunikacji,
 • mocne strony i obszary do poprawy w moim stylu komunikacji,
 • komunikacja werbalna a mój styl interpersonalny,
 • komunikacja niewerbalna a styl społeczny.

Budowanie interakcji ze słuchaczami

 • pierwsze wrażenie,
 • rola ubioru,
 • zarządzanie salą i przestrzenią,
 • jak zaczynać i jak kończyć by pozostać zapamiętanym,
 • głos jako narzędzie – modulacja,
 • aktywizowanie słuchaczy – rola zadawania pytań w trakcie wystąpienia,
 • odpowiadanie na trudne pytania,
 • trudni słuchacze – jak sobie radzić – pytania odwrócone.

Prawidłowa Praca z PowerPoint

 • reguła 5×5 (ile tekstu na slajdzie),
 • „slajdodokumenty” – co robił twój profesor na wykładzie a co powinien zrobić w zamian,
 • kompozycja slajdów: czytelność, prostota i wsparcie dla mówcy,
 • magiczne klawisze o których nawet mało który profesjonalista wie.

Kontakty z mediami jako element budowania wizerunku

 • dziennikarz to tez człowiek,
 • formy spotkań z dziennikarzami,
 • charakterystyka różnych typów dziennikarzy,
 • praktyczne wskazówki dotyczące zachowania się w czasie np. wywiadu,
 • różnice między wypowiedzią, wywiadem a dyskusją,
 • przejmowanie kontroli nad wywiadem,
 • rola ubioru,
 • jak się odnaleźć w świetle reflektorów,
 • zestaw wskazówek od profesjonalistów.

Trening z kamerą (nagranie, analiza, korekta)

 • przygotowanie krótkiej autoprezentacji,
 • prezentacja i nagranie,
 • odtworzenie i informacja zwrotna,
 • autoanaliza – słabe i silne strony, plan działania na przyszłość.

Eksperci Szkolenia:

Radosław Wajler – Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Koszt: 200 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

 

 

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram