STRATEGIE EMOCJONALNE – o tym co nas uskrzydla, a co nam odbiera energię

Termin

Kategoria:

Człowiek musi kierować swoją energią, a nie być przez nią kierowany.
William Frederick Book

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

I. Emocje – charakterystyka.

 • Po co nam emocje?
 • Co to jest inteligencja emocjonalna?
 • Emocje pozytywne i negatywne.

II. Strategia emocjonalna.

 • Drabina wnioskowania -jak potrafimy się „nakręcić”?
 • Świadomość emocjonalna – czyli o tym co czuję?

III. Myśli i emocje.

 • Co najpierw – myśl czy emocja?
 • Jak można zapanować nad myślami?
 • Złe nastroje – złe myślenie. Zestrajanie emocji i myśli.
 • Emocje i ich wpływ na nasze myśli i sposób wnioskowania.

IV. Poznaj siebie

 • Typ żywiołowy i typ beznamiętny.
 • Pamięć emocjonalna.
 • Komunikacja  w sytuacjach stresujących

V. Emocje negatywne

 • Mechanizm powstawania emocji negatywnych.
 • Emocje negatywne – dlaczego są potrzebne?

VI. Jak radzić sobie ze złością i frustracją?

 • Wyładowywanie złości i tłumienie złości – jakie są tego konsekwencje dla naszego zdrowia.
 • Techniki relaksacyjna – gdy chcemy się wyciszyć i odzyskać jasność myślenia.

VII. Jak radzić sobie z gniewem?

 • Techniki radzenia sobie z gniewem własnym.
 • Techniki radzenia sobie z gniewem innych.

VIII. Emocje pozytywne – o zasilaniu naszych akumulatorów.

 • Emocja pozytywne – o uzdrawiającej ich roli.
 • Jak budować w sobie pozytywną postawę wobec życia.
 • Metody podnoszenia nastroju.

IX. Płeć i emocje

 • Czy kobiety są bardziej emocjonalne?
 • Korzenie empatii – empatia wrodzona i wyuczona.
 • Co to są neurony lustrzane?

X. Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi?

 • Gdy inni ludzie odbierają nam energię – emocje, energia życiowa i toksyczni ludzie.
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych.

XI.  Mowa ciała i emocje

 • Emocje ujawnione – gdzie w naszym ciele kryją się emocje?
 • Kłamstwa i emocje.
 • Odczytywanie emocji u innych.

XII. Szczęście – jaki mamy na nie wpływ?

 • Proaktywność i radzenie sobie z wyuczoną bezradnością.
 • Diagnoza rzeczywistości a optymistyczne podejście do życia.
 • Optymizm – wielki motywator.

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

Eksperci Szkolenia:

Dorota Jaślan

Od dwunastu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla stałych klientów: programy rozwoju kompetencji kadry zarządzającej, wdrażania zmian w organizacji, warsztaty train the trainer. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada bogatą wiedzę z zakresu rozwoju osobowości, zarządzania zmianą, technik rozwiązywania sytuacjach konfliktowych. Doświadczenie menedżerskie, zarządzała działem szkoleń firmy Zibi sp. z o.o., w latach 2006 – 2009 członek zarządu Fundacji Centrum Promocji Kobiet. Do czerwca 2011 Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała w opracowaniu projektu budowania i zarządzania modelowej organizacji non-profit z uwzględnieniem najlepszych praktyk: Women of the New Century – Model Organization Working for Women. Projekt realizowany przez Fundację Centrum Promocji Kobiet i Algonquin College w Kanadzie. Ekspert projektu „Enter. Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia”. Wystąpienie na I Kongresie Kobiet w panelu Kobiety na rynku pracy czerwiec 2009 – Sala Kongresowa PKiN pt. „Autoprezentacja kobiety i mężczyźni”

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram