SPOTKANIE Z SAMĄ SOBĄ

Termin

Kategoria:

Prezentacja1

Świat pędzi do przodu, nasze życie zmienia się w pasmo zadań, przez to wszystko zapominamy o sobie. Zaczynamy marginalizować swoje potrzeby, trudności, emocje… w pewnym momencie zaczynamy czuć, że dalej już tak się nie da… że życie gdzieś pędzi, a nas w nim nie ma…

Zapraszamy Was na spotkania, podczas których w bezpiecznej atmosferze będziemy mieć możliwość zatrzymać się na chwilę aby lepiej się poznać, zwiększyć świadomość wokół własnych emocji, popracować nad poczuciem własnej wartości, przyjrzeć się swoim relacjom i sposobie funkcjonowania w nich itp.

Będzie to też przestrzeń, w której będziemy mogły wymienić własne doświadczenia, sukcesy i trudności.

Kiedy: Spotykamy się we środy w  2016 (terminy podamy zaraz po Nowym Roku)

Godz.: 18.00- 20.30 (*w wyjątkowych sytuacjach 21.00)

Prowadzący: Joanna Barlińska- psychoterapeutka pracy z procesem, psycholożka, seksulożka.

 

 

 Prowadząca: Joanna Barlińska – psychoterapeutka, psycholożka, seksuolożka

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Seksuologię  Kliniczną. Posiada uprawnienia PTPP do prowadzenia terapii indywidualnej, terapii par oraz pracy z grupami. Od kilku lat zajmuje się pracą z osobami doświadczającymi przemocy. W ramach współpracy z Fundacją A.R.T prowadzi terapię indywidualną, poradnictwo psychologiczne, grupy rozwojowe i wsparcia. Członkini zespołu Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces. Interesuje się tańcem współczesnym, jogą oraz innymi technikami pracy z ciałem. Przez osiem lat tańczyła taniec współczesny, współpracując z różnymi grupami i teatrami tańca oraz ukończyła kurs instruktorski z Ashtanga Primary Series.

 

Koszt: 300 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Klubu Terapeutycznego A.R.T. – który swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; BPH ; 29106000760000338000065531.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

 

Miejsce: Szkolenie odbywać się w siedzibie Fundacji A.R.T. www.fundacjaart.pl

 

 

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram