Skuteczny lider w szybko zmieniających sie czasach

Termin

Kategoria:

CELE SZKOLENIA:

 • Rozwijanie kluczowych kompetencji lidera w zmianie. Budowanie własnej skuteczności, otwartości na wyzwania współczesności i umacnianie swojej pozycji na rynku menadżerskim.
 • Zwiększenie kompetencji zarządzania zespołem w szybko zmieniających się czasach. Większa skuteczność w zrozumieniu i zarządzaniu pokoleniem Y.
 • Poznanie narzędzi motywowania i wywierania wpływu, najnowszych koncepcji tworzonych systemów motywacyjnych, pozyskiwania informacji i budowania silnej pozycji menadżerskiej.

ZAKRES TEMATYCZNY:

I. PO CO NAM ZMIANY?

 • Zrozumieć zmianę. Zmiany inasze reakcje na nie. Najważniejsze kompetencje kadry kierowniczej – kto i dlaczego sprawdza się w zmianie?
 • Organizacja ucząca się. Jak przetrwać i być skuteczniejszym liderem? Czego mogę się z tej sytuacji nauczyć? Jak umocnić własny wizerunek i pozycję na rynku?
 • Przewidywanie i podejmowanie decyzji – czy można się tego nauczyć? Jak zrozumieć system naczyń połączonych i zobaczyć to co niewidzialne?

II. KOMUNIKACJA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W CZASACH ZMIAN.

 • Komunikacja w sytuacjach trudnych. Dlaczego patrzymy na to samo, a widzimy co innego?
 • Profil osobowości – Jak reagujemy na zmiany w zależności o typologii osobowości?
 • Powiedz im o tym. Komunikacja to podstawa. Umiejętność informowania o zmianach – jako kluczowa kompetencja skutecznego lidera.

III. MĘSKI I KOBIECY STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ, ZARZĄDZANIA – JAKIE ZMIANY OBSERWUJEMY?

 • Kultury płci we współczesnym świecie. Prognozy na przyszłość. Typy kultury organizacyjnej i rola kobiet i mężczyzn.
 • Męski i kobiecy styl wypowiadania się. Analiza porównawcza autoprezentacji kobiet i mężczyzn – gdy mówimy o trudnych sprawach to jak?. Czy kobiety są mniej wizjonerskie – co mówią badania na ten temat?
 • Bariery i utrudnienia komunikacyjne w wystąpieniach (jak mówić o zmianach, kryzysie i innych trudnych sprawach?).
 • Co mówi Twoja mowa werbalna i pozawerbalna? Czy potrafisz budować zaufanie i wiarygodność?

IV. JAK MOTYWOWAĆ I PRZEWODZIĆ W SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE?

 • Co motywuje ludzi do efektywnej pracy? Jaki system motywacyjny będzie najlepszy dla Twojego zespołu?
 • Motywacja „do” i „od” – metaprogramy osobowościowe i kulturowe? Jak szybko rozpoznać każdego człowieka i jego metaprogram?
 • Teorie motywacji i ich przełożenie praktyczne: Maslow, Herzberg, Amabile, Kohn, Drucker.
 • Zmiany systemów motywacyjnych – w jakim kierunku zmierza współczesne zarządzanie.

V. JAK MOTYWOWAĆ KAŻDE POKOLENIE I JAK NIM ZARZĄDZAĆ?

 • Zarządzanie wiekiem – jakie wyzwania przed nami stoją?
 • Motywacja – jak zrozumieć siebie i innych. Co mówi data urodzenia?
 • Cztery pokolenia – cztery różne aspekty motywacji.
 • Nowe pokolenia – pokolenie X, Y ich wartości i styl działania.
 • Intermentoring – symbol współczesności.

VI. INNOWACYJNOŚĆ, PATRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ – KOMPETENCJE SKUTECZNEGO LIDERA.

 • Otwartość umysłu to podstawa. Co to jest myślenie lateralne?
 • Kreatywność – jak ją w sobie rozwijać? Kto i dlaczego przetrwa?
 • Myślenie systemowe i jego znaczenie na wzrost innowacyjności.
 • Mądrość tłumu czyli czy większość ma rację – jak tą koncepcję wykorzystują organizacje? Firma 2.0 – herezja czy rewolucja w zarządzaniu.

VII. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – JAK ROZWIJAĆ W SOBIE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ I SKUTECZNIE PRZEWODZIĆ LUDZIOM W ZMIANIE.

 • Emocje – ich znaczenie w procesie zarządzania ludźmi. Jakie emocje wywołują zmiany?
 • Sposób myślenia i emocje. Jak działa mózg emocjonalny – najnowsze badania o których współczesny lider powinien wiedzieć?
 • Znaczenie emocji „pozytywnych i negatywnych”. Dlaczego zmiany tak często rodzą frustrację i jak temu przeciwdziałać?.
 • Zdolność do podejmowania działań w oparciu o informację uzyskaną z emocji. Jak emocje wpływają na decyzje jakie podejmujemy?
 • Emocje w sytuacjach konfliktowych/trudnych – model strategii zarządzania emocjami.

Koszt: 1600 zł + VAT

Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.

Koszt obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, lunch  oraz serwis kawowy.

Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Klubu Terapeutycznego A.R.T. – który swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Miejsce: Szkolenie odbywać się w Sali konferencyjnej w Centrum Warszawy.

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

Eksperci Szkolenia:

Dorota Jaślan

Od dwunastu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla stałych klientów: programy rozwoju kompetencji kadry zarządzającej, wdrażania zmian w organizacji, warsztaty train the trainer. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada bogatą wiedzę z zakresu rozwoju osobowości, zarządzania zmianą, technik rozwiązywania sytuacjach konfliktowych. Doświadczenie menedżerskie, zarządzała działem szkoleń firmy Zibi sp. z o.o., w latach 2006 – 2009 członek zarządu Fundacji Centrum Promocji Kobiet. Do czerwca 2011 Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała w opracowaniu projektu budowania i zarządzania modelowej organizacji non-profit z uwzględnieniem najlepszych praktyk: Women of the New Century – Model Organization Working for Women. Projekt realizowany przez Fundację Centrum Promocji Kobiet i Algonquin College w Kanadzie. Ekspert projektu „Enter. Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia”. Wystąpienie na I Kongresie Kobiet w panelu Kobiety na rynku pracy czerwiec 2009 – Sala Kongresowa PKiN pt. „Autoprezentacja kobiety i mężczyźni”

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram