Skąd się bierze agresja (także u dzieci).

Termin

Kategoria:

Różne oblicza agresji. Kiedy agresja jest potrzeba dla lepszego życia? Nasza własna agresja jako element zrozumienia siebie albo dojścia do źródła informacji, kim jestem? Skąd się bierze agresja u naszych dzieci? Adekwatność zachowań w sytuacjach agresywnych.
 
 
Warsztaty organizowane są przez Fundacja ART oraz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w ramach projektu Rodzinna Klubokawiarnia Praska Centrum Aktywności Lokalnej dofinansowanego w ramach Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2017r.
 
Obowiązją zapisy:
1. e-mailowo: ewa.krawczyk@fundacjaart.pl
2. telefonicznie: 696 083 871
3. osobiście w lokalu: Sawinkowa 8 lok. 111 (dawniej Dąbrowszczaków)
Terminy