PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

Termin

Kategoria:

CELE SZKOLENIA

Celem ogólnym szkolenia jest nabycie i rozwinięcie przez kierowników i menedżerów kompetencji przywódczych w pracy zespołu

 

Korzyści dla uczestników – kadry menedżerskiej:

 • Będą świadomi występowania różnych stylów przywódczych w sytuacjach menedżerskich
 • Określą swoje cele i priorytety zawodowe w osobistym planie rozwojowym
 • Rozwiną umiejętności zadawania inspirujących pytań i przez to będą lepiej wpływał na swoich pracowników
 • Przećwiczą dobieranie odpowiedniego stylu przywódczego do sytuacji.
 • Będą świadomi działania różnych motywatorów dla swoich pracowników, co przyczyni się do skuteczniejszego indywidualnego motywowania pracowników

 

ZAGADNIENIA

 

 1. Przywództwo jako naturalny obszar działań menedżerskich
 • Przywództwo a zarządzanie – podobieństwa i różnice
 • Kompetencje przywódcze w organizacji
 • Siły napędowe przywództwa (środowisko, zespół, lider)

 

 1. Przywództwo sytuacyjne
 • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego wg Hersey’a i Blancharda
 • Zachowania menedżerskie w różnych sytuacjach przywódczych
 • Dopasowanie stylu przywództwa do sytuacji

 

 1. Inteligencja emocjonalna w przywództwie
 • Co to jest inteligencja emocjonalna w przywództwie? Wprowadzenie
 • Empatia i samoświadomość przywódcy
 • Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w pracy menedżerskiej

 

 1. Inspirujący lider
 • Koncepcja inspirującego lidera
 • Inspiracja a motywacja – co ważniejsze?
 • Inspirowanie przez działanie w praktyce menedżerskiej

 

 1. Komunikacja w pracy lidera
 • Zachowania niewerbalne wyróżniającego przywódcę
 • Systemy poznawcze i ich znaczenie w pracy menedżerskiej
 • Zadawanie inspirujących i motywujących pytań
 • Umiejętność słuchania i wnioskowania

 

 1. Motywacja zespołu
 • Znajomość własnego stylu motywacji (kwestionariusz)
 • Motywacja w praktyce lidera – poziomy potrzeb i motywacji
 • Diagnozowanie destraktorów i demotywatorów
 • Dobór właściwych motywatorów do danych osób.

 

 1. Zasady pracy w zespole
 • Grupa a zespół – kryteria zespołów sukcesu
 • Kierowanie zespołem w zależności od etapów jego rozwoju
 • Miejsce lidera w zespole i przywództwo dla zespołu

 

 1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości przywódcy
 • Zasady budowania własnej wartości dla przywódcy
 • Sukcesy – jak wpływają na poczucie własnej wartości?
 • Rozwijanie własnych ludzi przez docenienie i zauważanie sukcesów.

 

 1. Rozwój menedżera przywódcy
 • Świadomość zasobów, czym dysponuje przywódca
 • Co jest moją mocną stroną – osobista analiza potencjału
 • Tworzenie planu indywidualnego rozwoju menedżerów.

 

METODY PRACY

Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod dydaktycznych: symulacje różnych sytuacji; opisy sytuacyjne (case study), prezentacje, omówienia, dyskusja, wymiana poglądów gry i ćwiczenia między uczestnikami szkolenia. Wykorzystane będą również przykładowe fragmenty filmów ilustrujące zachowania przywódcze.

 

Ekspert – Wojciech Szymczak

W.Szymczak.oficjalneW latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie (1992 – 1998) działalność menedżerska: sprzedaż bezpośrednia, dyrektor grup sprzedażowych, organizacja i zarządzanie regionem sprzedaży. Od 16 lat konsultant i trener zarządzania. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec i USA. Doradca i asesor w programie certyfikacji trenerów EDEXEL

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, oraz International Coaching Community. Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP

Jako politolog (absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) ma spojrzenie na organizację jako strukturę społeczną, która umiejscowiona jest w szerszym kontekście.

Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i przeprowadzaniu ludzi przez zmiany w organizacji, budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju kompetencji  menedżerskich. Specjalnym „konikiem” jest savior-vivre w biznesie z uwzględnieniem różnic kulturowyc

 

 

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram