Modułowe szkolenie z pierwszej pomocy- dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie też!

Termin

21 10 2017 - 21 10 2017 - Warszawa |
25 11 2017 - 25 11 2017 - Warszawa |
09 12 2017 - 09 12 2017 - Warszawa |
20 01 2018 - 20 01 2018 - Warszawa |
17 02 2018 - 17 02 2018 - Warszawa |

Kategoria:

Możesz odbyć pełny kurs pierwszej pomocy lub wziąć udział w interesującym Cię module.

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we wszystkich przygotowanych warsztatach.

Każdy moduł trwa 4 godziny zegarowe. 

Szkolenie odbywa się w godz. 13.00-17.00

 

Moduł 1 Nieprzytomne dziecko – 21.10.2017r.

 • Prawne aspekty pierwszej pomocy
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Rozpoznanie dziecka w stanie zagrożenia życia
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa niemowląt i dzieci
 • AED w pediatrii
 • Postępowanie w zadławieniu u dzieci i niemowląt
 • Gorączka i dzieci
 • Postępowanie po urazie głowy u dzieci
 • Pozycja bezpieczna

Moduł 2 Nieprzytomny dorosły – 25.11.2017r.

 • Prawne aspekty pierwszej pomocy
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Rozpoznanie człowieka w stanie zagrożenia życia
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Użycie AED
 • Pozycja bezpieczna
 • Postępowanie w zadławieniu

Moduł 3 Urazy – 09.12.2017r.

 • Prawne aspekty pierwszej pomocy
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Kiedy ruszać, a kiedy nie dotykać?
 • Wypadki komunikacyjne
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Bezpieczna zmiana pozycji po urazie
 • Postępowanie z masywnym krwawieniem
 • Bezpieczeństwo termiczne

Moduł 4 Nagłe stany w pediatrii – 20.01.2018r.,

 • Prawne aspekty pierwszej pomocy
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Gorączka u dziecka
 • Ostra biegunka
 • Odwodnienie
 • Udar słoneczny, hipotermia
 • Drgawki w pediatrii
 • Zaburzenia oddychania, ostre infekcje
 • Bóle brzucha
 • Reakcje uczuleniowe
 • Odczyn poszczepienny

Moduł 5 Nagłe stany w chorobach internistycznych, neurologicznych, wybrane stany zagrożenia życia – 17.02.2018r.

 • Prawne aspekty pierwszej pomocy
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Duszności
 • Drgawki
 • Bóle w klatce piersiowej
 • Cukrzyca
 • Udar mózgu
 • Wstrząs

Koszt:

55 zł za pojedyncze zajęcia

250 zł za pięć modułów

Szkolenia odbywają się w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej w Warszawie, ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 11

Prowadzący: Ariel Szczotok – Centrum Medyczne Fundamenti

 

Ratownik Medyczny, Pielęgniarz, Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego,  instruktor pierwszej pomocy, ekspert programów telewizyjnych o tematyce pierwszej pomocy.

Wykładowca, autor programów szkoleniowych, koordynator zabezpieczeń medycznych imprez masowych i sportowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy

21 10 2017 - 21 10 2017 - Warszawa |
25 11 2017 - 25 11 2017 - Warszawa |
09 12 2017 - 09 12 2017 - Warszawa |
20 01 2018 - 20 01 2018 - Warszawa |
17 02 2018 - 17 02 2018 - Warszawa |