Inspiracje Systemowe- warsztat strategiczny dla Managerów

Termin

Kategoria:

W czasach kiedy bezpośrednio możemy przekonać się o prawdziwości klasycznego stwierdzenia, że „jedyną pewną rzeczą jest zmiana”, rosną wymagania wobec zarządzających. Jako kraj i ludzie biznesu nie mamy się czego wstydzić bo w latach transformacji osiągnęliśmy wiele. Dla najlepszych, którzy się do tego przyczynili, przygotowaliśmy warsztat systemowych inspiracji podczas którego będą Państwo mogli zobaczyć i usłyszeć jak łączyć w jeden system różne aspekty i podejścia do zarządzania organizacją. Dzięki temu uzyskać efekt synergii i potwierdzić, że w warunkach ciągłej zmiany, globalizacji oraz niepewności dalej będziemy mogli uważać się za ludzi sukcesu.

Cel Inspiracji Systemowych:

·         Przedstawienie kierunków i zasad systemowego i strategicznego podejścia do zarządzania organizacją.

·         Utrwalenie umiejętności podejmowania trafnych, strategicznych decyzji.

·         Utrwalenie umiejętności określenia najważniejszych parametrów zarządczych w działalności organizacji.

·         Inspiracja w obszarze określania strategicznych kierunków rozwoju organizacji.

Korzyść z udziału w Inspiracjach Systemowych:

 • Rozszerzają perspektywę postrzegania kierowania
 • Ujawniają mocne strony i obszary organizacji do poprawy
 • Akcentują dobre praktyki w zarządzaniu
 • Wzmacniają kulturę rozwoju organizacji
 • Dają solidne podstawy do bycia skutecznym w biznesie
 • Wspierają w zarządzaniu
 • Inspirują w kierowaniu
 • Uczą poprzez wymianę doświadczeń
 • Dają realne rozwiązania
 • Wyostrzają uwagę na potencjalne ryzyka w zarządzaniu
 • Rozszerzają wgląd we własne kompetencje

Program Inspiracji Systemowych:

I DZIEŃ

10.00 – 13.00 Strategie w przywództwie – Prowadzący Generał Broni Mieczysław Bieniek

1.      Strategia budowania zespołu – dowodzenie i kierowanie w sytuacji kryzysowej. Podejście systemowe. Przemyślenia i doświadczenia dowódcy polowego.

2.      Strategiczna decyzyjna gra symulacyjna w sytuacji kryzysowej wg. Dostarczonego scenariusza w syndykatach, na temat: „Podejmowanie decyzji w obliczu hipotetycznego wybuchu konfliktu z użyciem broni konwencjonalnej i nuklearnej. „(Intelektualne ćwiczenie dla top managementu stymulujące myślenie systemowe w skali makro.).

3.      Podsumowanie i omówienie.

13.00    – 14.00 Przerwa na lunch

14.00 – 17.00 Firma i zarządzanie – Prowadzący Roman Stolarski

1.      Obszary sukcesu w wyobrażeniach i rzeczywistości firm.

2.      Skuteczność a zapewnienie efektywności.

3.      Zarządzanie systemowe z zespołem kierowniczym.

Formuła seminaryjno-warsztatowa w formule WOW 2010 (Wajler&Stolarski©).

Dla ugruntowania  inspiracji, uczestnicy wykonają cztery „zwinne” zadania:

·         dwa strategiczne w module pierwszym,

·         jedno procesowe w module drugim,

·         i jedno kompetencyjne (test gotowości do zarządzania systemowego) w module trzecim.

4.      Podsumowanie i omówienie.

17.30-20.00 Coctail  i rozmowy w kuluarach.

II DZIEŃ

10.00-16.00

Inspiracje Systemowe – Warsztat – Prowadzący Radosław Wajler

Dialog motywujący w zarządzaniu strategicznym

1.      Dialog motywujący

a.      Kiedy stosować

b.      Jak stosować

c.       Metoda dialogu motywującego jako narzędzie w zarządzaniu

2.      Praktycznie stosowanie dialogu motywującego

a.      Budowanie zaangażowania

b.      Przezwyciężanie wycofywania się

c.       Aktywne słuchanie – zrozumienie osoby

d.      Podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem dialogu

e.      Badanie wartości i celów

f.        Język zmiany

g.      Wywoływanie u współpracowników motywacji wewnętrznej ( ich własnych)

h.      Reagowanie na język zmiany

i.        Reagowanie na język utrzymania status quo i niezgodę

j.        Wywoływanie nadziei i pewności siebie

k.       Pomaganie z zachowaniem postawy neutralnej

3.      Kontraktowanie zmian i realizacji celów

a.      Od idei do planowania

b.      Opracowanie planu zmiany

c.       Wzmacnianie zobowiązania do realizacji założonych celów

d.      Wspieranie zmiany

4.      Podsumowanie i omówienie

Sprawy Organizacyjne:

Koszt: 2 200 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Klubu Terapeutycznego A.R.T. – który swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; BPH ; 29106000760000338000065531.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Szkolenie odbywać się w Sali konferencyjnej w Centrum Warszawy.

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

Cena nie obejmuje noclegu.

Eksperci Systemowych Inspiracji:

Generał Broni Dr Mieczysław Bieniek

Jest doktorem nauk, specjalizującym się w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz strategii wojskowej. Jest autorem wielu podręczników, książek i artykułów z tej dziedziny.

więcej...

 Roman Stolarski

Trener; Facilitator, Ekspert zarządzania, Master Class Business Coach

więcej...

Radosław Wajler

Coach, trener, ekspert ds. wsparcia biznesu, wykładowca akademicki.  Ekspert ds. szkoleń z zakresu: zarządzania strategicznego, rozwoju osobistego zarządzania zespołem, sprzedaży, marketingu.

więcej...

 

Terminy