ETYKIETA W SŁUŻBIE FIRMY – trening praktyczny dla Pracowników Sekretariatu

Termin

Kategoria:

Wśród dyplomatów przepisy dotyczące dobrych obyczajów reguluje między innymi protokół dyplomatyczny. Jednak w naszym życiu zasady zachowań i obyczaje kształtowane są przez rodzinę i nasze otoczenie. To jak jesteśmy postrzegani wpływa również na wizerunek firmy, w której pracujemy.

Zasady savoir-vivre są użyteczne w sekretariacie i w dziale public relations. Etykieta wykorzystywana jest również przez dyrektorów firm, gdyż spotykają się w swojej działalności z różnorodnymi sytuacjami. Wszystkie wymienione elementy wpływają na postrzeganie firmy przez klientów i otoczenie. W dużym stopniu decydują o budowaniu właściwego wizerunku firmy i są składową kultury organizacyjnej.

 

 Poniższy program przygotowany został z myślą o asystentkach/asystentach, sekretarkach zajmujących się szeroko pojętą organizacją pracy szefów w tym ugdanianiem wizyt, przyjowaniem gości i delegacji oraz reprezentowaniem organizacji.

 

 SIEDZIBA FIRMY – wystrój zewnętrzny świadczy o budowaniu wizerunku firmy:

 • umiejscowienie recepcji
 • miejsce na oczekiwanie dla klientów
 • wystrój i ułożenie mebli w sekretariacie
 • gabinet prezesa – przyjazny dla pracowników i gości
 • pokój konferencyjny

 

WIZERUNEK PRACOWNIKÓW

 • właściwy strój pracowników pasujący do prezentowanego wizerunku firmy
 • zasady doboru stroju sekretarki i asystentki
 • dobrze ubrany dyrektor firmy: ubranie oraz wszelkie dodatki powinny być dobrze
 • dobór stroju i właściwych dodatków do czasu pracy i okazji (np. wizyty gości)
 • rozmowy z gośćmi w firmie
 • zharmonizowane i odpowiednie do zajmowanego stanowiska

 

PIERWSZY KONTAKT Z KLIENTEM

 • odbieranie telefonów w firmie
 • zasady przyjmowania gości w recepcji – prezentowanie gości
 • kto pierwszy wchodzi i wychodzi z budynku: gość czy pracownik?
 • bilety wizytowe i ich rola

 

TELEFON

 • łączenie gości z dyrektorem i innymi pracownikami w firmie
 • 2 – 3 rozmowy na linii
 • „proszę czekać, będzie rozmowa…”
 • korzystanie z telefonów komórkowych

 

NETYKIETA

 • netykieta – założenia regulacji kontaktów w sieci
 • na co warto uważać w korzystaniu z Internetu
 • pułapki i zagrożenia w sieci.

 

KORESPONDENCJA ZGODNIE Z ZASADAMI ETYKITY

 • tytułowanie adresatów
 • części składowe pisma
 • zaproszenia pisemne i telefoniczne
 • skróty na zaproszeniach

 

WIZYTA KLIENTA W FIRMIE

 • pierwszy kontakt z pracownikami firmy – pierwsze wrażenie
 • poruszanie się gości w siedzibie firmy
 • kto kogo przedstawia? (szef gościowi czy gość szefowi?)
 • zasady korzystania z wizytówek (czas na wymianę, dopiski na bilecie)
 • kawa czy herbata? (komu najpierw podajemy, w jakich naczyniach, z której strony, czy serwujemy inny poczęstunek?)
 • papierosy: tak czy nie?

 

DELEGACJE W FIRMIE

 • zasada pierwszeństwa dotyczy i dyplomatów, i delegacji w firmach (występuje w naszym życiu codziennym); kiedy i jak ją stosujemy?
 • przyjmowanie delegacji w siedzibie firmy
 • prowadzenie rozmów: negocjacje, a zasady dobrego wychowania
 • podpisywanie umowy: pomieszczenie, miejsce, zasady protokolarne
 • miejsca w samochodzie

 

POCZĘSTUNEK – OBIAD BIZNESOWY

 • formy poczęstunku:, śniadanie, obiad, obiad bufetowy, koktajl, lampka wina, bankiet
 • zasady dopasowania ubioru do okazji
 • zasady zachowania się podczas posiłku (zajmowanie miejsc, nakrycia, stosowanie sztućców, kolejność podawania potraw)
 • dobór potraw i napojów w zależności od preferencji gości i gospodarzy (ograniczenia kulturowe)

 

Ekspert – Wojciech Szymczak

W.Szymczak.oficjalneW latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie (1992 – 1998) działalność menedżerska: sprzedaż bezpośrednia, dyrektor grup sprzedażowych, organizacja i zarządzanie regionem sprzedaży. Od 16 lat konsultant i trener zarządzania. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec i USA. Doradca i asesor w programie certyfikacji trenerów EDEXEL

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, oraz International Coaching Community. Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP

Jako politolog (absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) ma spojrzenie na organizację jako strukturę społeczną, która umiejscowiona jest w szerszym kontekście.

Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i przeprowadzaniu ludzi przez zmiany w organizacji, budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju kompetencji  menedżerskich. Specjalnym „konikiem” jest savior-vivre w biznesie z uwzględnieniem różnic kulturowych.

 

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram