Budowanie odporności psychicznej i wewnętrznej motywacji. Jak zwiększyć jakość w procesie sprzedaży?

Termin

Kategoria:

W sprzedaży poszukujemy odpowiedzi nie tylko na pytanie jak zwiększyć swoje umiejętności dotyczące technik sprzedaży i negocjacji, ale także chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie jak sprawić aby nasza osobowość była pełna entuzjazmu, otwartości i pogody ducha. Aby nasze zachowanie było naturalne i aby uśmiech na naszej twarzy był szczery, a nie wynikał ze standardów obowiązujących w organizacji. To, że nasza wewnętrzna motywacja i związana z nią kondycja psychiczna wpływa na wyniki w sprzedaży to sprawa oczywisty, to że możemy nad nimi pracować już dla wielu osób oczywiste nie jest. Zapewne wynika to z faktu, że praca ta wymaga ogromnego zaangażowania, chęci i odwagi zmierzenia się z samym sobą. Praca ta jednak opłaca się zarówno organizacjom, aby stawały się bardziej efektywne i przyjazne, jak i każdemu pojedynczemu pracownikowi, aby z sukcesem wykonywał swoje obowiązki zawodowe i czerpał z tego satysfakcję.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Zwiększenie efektywności w procesie sprzedaży.
 • Budowanie relacji z drugim człowiekiem opartej na szczerości i pozytywnych emocjach.
 • Poznanie narzędzi zarządzanie własną energią do działania.
 • Zwiększenie odporności psychicznej i emocjonalnej.
 • Zwiększenie umiejętności zarządzania emocjami własnymi i klienta.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

I. PSYCHIKA, EMOCJE I NASZA ENERGIA DO DZIAŁANIA.

 • Umysł, emocje, ciało – jak współpracują ze sobą?
 • Co pierwsze myśl czy emocja – jak myśli oddziałują na naszą wewnętrzną motywację, emocje i energię do działania?
 • Emocje pozytywne i negatywne – czy klienci widzą naszą kondycję emocjonalną?
 • Drabina wnioskowania – kontrola emocji i myśli i ich wpływ na wyniki w procesie sprzedaży.

Ii. Motywacja Wewnętrzna I Zewnętrzna.

 • Charakterystyka motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w sprzedaży.
 • Autodiagnoza czynników motywacyjnych.
 • Jak motywacja zewnętrzna wpływa na wewnętrzną? Niebezpieczeństwa współczesnych systemów.
 • Hierarchia wartości a motywacja do działania.

III. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – CO NAS USKRZYDLA, A CO ODBIERA ENERGIĘ DO DZIAŁANIA?

 • Poczucie własnej wartości – jak wpływa na proces sprzedaży i budowanie relacji z innymi? Techniki budowania poczucia własnej wartości.
 • Radzenie sobie z emocjami złości, smutku, agresji – gdy występują po naszej lub po stronie klienta.
 • Emocje pozytywne – jak nas zasilają? Jaki mamy wpływ na odczuwanie emocji pozytywnych?
 • Niebezpieczeństwa udawania zadowolenia i entuzjazmu na relacje z drugą osobą i na nas samych.
 • Trójkąt Karpmana – jak wpływa na proces sprzedaży?

IV. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA , WEWNĘTRZNA SIŁA – NARZĘDZIA I TECHNIKI PRACY NAD SOBĄ.

 • Krytyk wewnętrzny i zewnętrzny – jak z nim pracować? jak przyjmować krytykę by nas nie niszczyła?
 • Optymizm i pesymizm – Martin Seligman i praca z wyuczoną bezradnością.
 • Wewnętrzna siła – filary naszej odporności i energii do codziennego działania.
 • Emocje pozytywne – teoria Barbary Fredrickson

 

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

TRENER:

Dorota Jaślan- Od czternastu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla stałych klientów: programy budowania zespołów, rozwoju kompetencji kadry zarządzającej, warsztaty dla sił sprzedażowych, negocjatorów, sesje oceny kompetencji i potencjału. Posiada 8 letnie doświadczenie sprzedażowe oraz wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zarządzała działem szkoleń firmy Zibi SA, w latach 2006 – 2009 Członek Zarządu organizacji pozarządowej. Do czerwca 2011 Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Wprowadzała pierwsze w Polsce standardy sprzedaży i obsługi klienta. Autorka licznych programów szkoleniowych z zakresu komunikacji, technik sprzedaży, zarządzania zmianą, rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W lipcu 2013 ukończyła intensywny Kurs Psychologii Procesu doskonaląc swoje kwalifikacje w obszarze metodologii diagnozy potencjału osobistego i grupowego. Doświadczenie międzynarodowe zdobyła realizując projekty: „Imagining Growth” Projekt we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Women’s Business Development Agency. Szkolenia i doradztwo dla właścicielek firm. Self Evaluation in Adult Life Long Learning. Tworzenie narzędzi do samooceny dla organizacji kształcenia. Innovations in Mature Adult Learning. Innowacyjne systemy motywacyjne w procesie kształcenia.

 

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram