Błędy postrzegania; stereotypy jako chwasty mózgu.

Termin

Kategoria:

Dlaczego tak bardzo się mylimy, w ocenie sytuacji albo w ocenie innych osób? Co sprawia, że tak łatwo oceniamy sytuację i wyciągamy zbyt pochopne wnioski? Jak wystrzegać się pochopnych ocen? Dlaczego błędy w ocenie prowadzą do złych nawyków i do złego wychowania.
 
 
Warsztaty organizowane są przez Fundacja ART oraz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w ramach projektu Rodzinna Klubokawiarnia Praska Centrum Aktywności Lokalnej dofinansowanego w ramach Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2017r.
 
Obowiązją zapisy:
1. e-mailowo: ewa.krawczyk@fundacjaart.pl
2. telefonicznie: 696 083 871
3. osobiście w lokalu: Sawinkowa 8 lok. 111 (dawniej Dąbrowszczaków)
Terminy