Automotywacja czyli dlaczego niektórzy są bardziej kreatywni.

Termin

Kategoria:

Na workshop`ie zwrócimy uwagę na procesy motywacyjne, które zachodzą w organizacji i mają wpływ na rozwój kreatywności menadżerów i pracowników.  Kreatywność, w tym wypadku, jest rozumiana jako sztuka szukania nowych rozwiązań, czy też poszerzenia obszarów pomysłowości pracowników przy wykonywaniu zadań. Na przykład nowych sposobów pozyskiwania klientów czy tworzenia innowacyjnych ofert.

Sam proces szkolenia będzie oparty o nieszablonowe rozwiązania warsztatowe. Poprzez opis doświadczeń zdobywania szczytów górskich, dyskusję oraz rozwiązywania problemów zawartych w case study, uczestnicy zapoznają się z procesami psychologicznymi, przed którymi stają ludzie zmuszeni do pokonania niezwykłych trudności. W jaki sposób rozwijają w sobie motywację do działania i dlaczego to pomaga im w szukaniu nowych rozwiązań w osiągnięciu ich upragnionego celu. Skąd w ogóle wyzwolić w człowieku pragnienie wykonania zadania, nawet jeżeli jest ono ekstremalnie trudne? Na to pytanie udzielimy odpowiedzi na workshop`ie.

Spotkanie prowadzi Jakub Urbański, od 18 lat trener biznesu i coach. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Uniwersytetu Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie i Historii Sztuki w perspektywie społecznej w Collegium Civitas. Lider na komercyjnych wyprawach w Himalaje oraz na góry Afryki. Uczestnik wypraw w Pamirze, Kaukazie i w Alpach. Menadżer z nietuzinkową praktyką w korporacjach oraz dziennikarz i blogger. 

 

 

Koszt: 250 zł /zw

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 111, Warszawa

Godziny szkolenia: 14.00-18.00

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty na podstawie faktury.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: ciato, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Fundacją A.R.T. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 5213521895; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Fundację A.R.T. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Fundacja A.R.T. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Fundacja A.R.T. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.
Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram