Atrakcyjność psychofizyczna – narzędzie wpływu społecznego

Termin

Kategoria:

Program szkolenia:

 

 1. Co odróżnia manipulację od wpływu społecznego – atrybuty, formy, poziomy występowania.
 2. Czym jest atrakcyjność psychofizyczna?
 3. Jakie wyznaczniki atrakcyjności psychofizycznej posiadam i czy działają one na moją korzyść czy przeciwko mnie?
 4. W jaki sposób zbuduję i wykreuję swoją atrakcyjność psychofizyczną?
 5. Strategie wzbudzania sympatii.
 6. Techniki natychmiastowego nawiązania dobrego kontaktu z drugą osobą.
 7. Techniki zdobywania natychmiastowej akceptacji ze strony innych osób.

 

Forma szkolenia:

warsztat interaktywny:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Obserwacja i analiza indywidualnych aspektów atrakcyjności psychofizycznej
 • Feedback
 • Projektowanie zmian i wzmacnianie istniejących zasobów
 • Wskazówki działania
 • Analiza przypadków
 • Dyskusja grupowa
 • Mini-wykłady

Koszt: 145 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Klubu Terapeutycznego A.R.T. – który swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; BPH ; 29106000760000338000065531.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

 

Miejsce: Szkolenie odbywać się w siedzibie Fundacji A.R.T. www.fundacjaart.pl

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

 

Ekspert szkolenia: dr Monika Gmurek (poznaj naszego Eksperta http://www.przeciwprzemocy.pl/ludziefundacji/monika-gmurek-ekspert-fundacji-a-r-t-przeciwprzemocy-pl/ )

Terminy