Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych

Warszawa, sierpień-listopad 2013r.

 Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych powstała dzięki finansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wiedza i umiejętności, które nabyli Uczestnicy w ramach szkoleń ułatwią pełnienie ról liderów wolontariatu pracowniczego w swoich firmach i organizacjach. Wspólny udział w szkoleniach przedstawicieli dwóch sektorów pozwolił także nawiązać porozumienie o współpracy między sektorowej. W projekcie uczestniczyło 16 osób:  8 przedstawicieli firm i urzędów oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wolontariat pracowniczy to forma aktywności społecznej podejmowana przez pracowników na rzecz społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe co raz częściej zdają sobie sprawę z istoty współpracy z sektorem biznesu, nie tylko ze względu na pomoc finansową, ale także na wsparci rzeczowe, logistyczne
i przede wszystkim kapitał ludzki z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą, która może okazać się bezcenna.

Serdecznie dziękuję za udział w Szkole Praktycznych Umiejętności Społecznych.

Partnerzy:

fio 1-550x310logo_fa-550x310  mno mklogo_bc-550x310 

Pozdrawiam „między sektorowo” 🙂
Agnieszka Tobota
Prezes Fundacji

Ważne linki dotyczące wolontariatu: