Jak pracujemy z Partnerami biznesowymi

Co decyduje o powodzeniu działań w szkoleniach?

 • Trener?
 • Program?
 • Miejsce?

Oprócz rzetelnej analizy potrzeb szkoleniowych, bacznej obserwacji dobrego trenera i umiejętnego formułowania wniosków, we wszystkich działaniach szkoleniowych i na każdym etapie, zawsze liczą się : wiedza , emocja i humor. Osoby zarządzające  przedsiębiorstwami  wiedzą, iż największym kapitałem każdej firmy są ludzie. To oni decydują o sukcesie bądź klęsce. To ich się „wyławia”, prowadząc procesy rekrutacyjne- tych z wiedzą, z doświadczeniem, pasujących do zespołu, tych w których będzie się inwestowało

– Tych Najlepszych.

Można więc zadać sobie pytanie- po co szkolić?

Czy warto  jest inwestować w szkolenia, skoro posiadamy najlepszych ludzie? 

W świecie dynamicznego rozwoju, zawsze powinno zmierzać się do wyszukiwania najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań pozwalających na efektywny rozwój firmy. Szkolenia dostarczają wiarygodnej i najnowszej wiedzy, mogącej doprowadzić przedsiębiorstwo do sukcesu.  Oprócz teorii, poprzez działanie szkoleniowe, uczestnicy nabierają praktycznych umiejętności, które odpowiednio wykorzystane są sposobem do osiągnięcia określonego celu, który praktycznie zawsze prowadzi do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Dobre szkolenie, oparte na gruntownej  analizie potrzeb firmy, to nie moda, lecz prosty rachunek finansowy. Koszt doradztwa i szkoleń jest bowiem wielokrotnie niższy od uzyskiwanych później korzyści. Kiedy zaś do samego procesu szkoleniowego dołożymy trochę: emocji po to, by wiedza trafiała mocniej do adresatów i humoru po to, by to, co słuszne nie było śmiertelnie nudne, to możemy spotkać się razem na szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Szkołę Praktycznych Umiejętności Społecznych.

Jak pracujemy z Klientem?

image001

 

ETAP 1. Działania przed szkoleniem

Co robimy w tym etapie Po co to robimy Jak to robimy
 • Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Obieramy cele szkolenia
 • Wybór dedykowanego trenera
 • Kontakt trenera z firmą
 • Zatwierdzenie ostatecznej wersji programu szkoleniowego
 • Działania logistyczno-administracyjne

 

 • Znajdujemy rzeczywiste luki kompetencyjne
 • Poznajemy kulturę organizacji
 • Diagnozujemy obszary sprawiające rzeczywistą trudność pracownikom
 • Zbieramy oczekiwania uczestników szkoleń
 • Poznajemy oczekiwania decydentów
 • Korelujemy cele szkolenia z celami strategicznymi firmy
 • Nawiązujemy relacje przed szkoleniem z uczestnikami co przyczynia się do zwiększenia zaufania
 • Trener poznaje specyfikę pracy szkolonego zespołu
 • Dopracowujemy do perfekcji stronę logistyczno-administracyjną szkolenia
 • Wywiad z uczestnikami szkolenia
 • Wywiad z działem HR
 • Wywiad z bezpośrednimi przełożonymi szkolonej grupy
 • Odpowiednio przygotowane testy i kwestionariusze
 • Tajemniczy Klient
 • Development Center
 • Ankiety
 • Rozmowy telefoniczne
 • Korespondencja elektroniczna
 • Pokazanie najlepszych praktyk w danym obszarze szkolenia
 • Wzory odpowiednich dokumentów i formularzy 

 

Korzyści z ETAPU 1.

 • Ujawnienie mocnych stron i obszarów do rozwoju grupy
 • Zaakcentowanie dobrych praktyk w danym obszarze szkoleniowym
 • Wzmocnienie celów szkoleniowych w powiązaniu z kulturą organizacji
 • Danie solidnych podstaw do przeprowadzenia skutecznego szkolenia
 • Wsparcie dla działu organizującego szkolenie
 • Wzajemna wymiana doświadczeń i oczekiwań
 • Przekazanie realnych rozwiązań
 • Wyostrzenie uwagi na kluczowe rzeczy związane ze szkoleniem
 • Stabilizacja współpracy
 • Rozszerzenie wiedzy uczestników szkolenia we własne kompetencje
 • Pokazanie rozwoju w organizacji

 

ETAP 2. Szkolenie

Co robimy w tym etapie? Po co to robimy? Jak to robimy?
 • Realizacja szkolenia
 • Realizacja innych obszarów umowy w ramach szkolenia
 •  Podnosimy poziom kompetencji pracowników
 • Skłaniamy do refleksji
 • „Zmuszamy” do wdrażania nowej wiedzy i umiejętności
 • Przekazujemy najlepsze praktyki z danego obszaru
 • Diagnozujemy mocne strony i obszary do rozwoju
 •   Dajemy rozwojową informację zwrotną
 • Uczymy pracować na mocnych stronach
 • Realizujemy cele szkoleniowe
 • Podnosimy świadomość uczestników
 •  Motywujemy
 • Dbamy o atmosferę
 • Diagnozujemy przekonania ograniczające wśród uczestników warsztatu
 • Zachęcamy do rozwoju
 •  Dbamy o zwrot na inwestycji szkoleniowej
 •  Odgrywanie ról
 • Wykład interaktywny
 •  Rozwiązywanie realnych problemów
 •  Metafory, analogie, historie
 • Ćwiczenia w małych grupach
 • Modelowanie zachowania
 • Gry szkoleniowe
 • Eksperymenty
 • Dyskusje
 •  Ćwiczenia grupowe
 • Techniki kreatywne
 • Filmy
 •  Kwestionariusze i testy
 • Ćwiczenia z użyciem kamery
 • Case study
 • Gry diagnostyczne
 • Zabawy dydaktyczne
 • Demonstracje

 

Korzyści z ETAPU 2.

 • Pracujemy zgodnie z cyklem Kolba uczenia się dorosłych

image002

Dla uczestników szkolenia:

 • Lepiej rozumieją procesy pracy
 • Efektywniej się komunikują
 • Podnoszą wydajność pracy
 • Zwiększają poziom zadowolenia z pracy w danej organizacji
 • Diagnozują swój poziom rozwoju w poszczególnych kompetencjach
 • Uczą się nowych, skutecznych zachowań
 • Lepiej współpracują z przełożonymi
 • Przyśpieszają własny proces uczenia się
 • Zwiększają własny poziom odpowiedzialności, zaangażowania, autonomii i niezależności
 • Ćwiczą nowe, skuteczne nawyki

Dla organizacji:

 • Zwiększa efektywność organizacji poprzez większą wydajność indywidualną pracowników
 • Zwiększa skuteczność rynkową dzięki lepszym relacjom pracowników z przełożonymi i współpracownikami
 • „Czyści” atmosferę w zespołach
 • Poprawia komunikację w firmie
 • Zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników
 • Obniża rotację,
 • Poprawia satysfakcję dzięki czemu zatrzymuje w firmie najlepszych pracowników
 • Tworzy silne więzy społeczne w ramach organizacji

 

ETAP 3. Działania po szkoleniu

Co robimy w tym etapie? Po co to robimy? Jak to robimy?
 • Analiza ankiet ewaluacyjnych
 • Raport ze szkolenia
 • Informacja zwrotna dla decydentów
 • Follow-up
 • Rekomendacje dalszych działań rozwojowych
 • Kontakt z trenerem prowadzącym szkolenie przez okres 3 miesięcy za pomocą dedykowanego e-maila
 • Podsumowanie szkolenia
 • Podsumowanie realizacji celów szkoleniowych
 • Wzmocnienie efektów szkolenia
 • Podtrzymanie atmosfery sprzyjającej zmianie nawyków
 • Dbamy o efektywność procesu szkoleniowego
 • Zwiększamy poczucie bezpieczeństwa uczestników szkolenia
 • Ustalamy dalsze obszary do rozwoju
 • Rekomendujemy najlepsze metody i narzędzia do dalszej pracy z uczestnikami
 • Wpieramy realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Szukamy najlepszych rozwiązań na przyszłość
 • Dbamy o wskaźnik ROI ze szkoleń
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Pisemny raport
 • Zadania wdrożeniowe dla pracowników
 • Konsultacje po szkoleniu dla uczestników szkolenia
 • Konsultacje po szkoleniu dla ich menadżerów
 • Konsultacje po szkoleniu dla działu odpowiadającego za realizację szkoleń
 • Stały kontakt z Klientem
 • Przedstawianie nowych inspirujących rozwiązań i wdrożeń
 • Inspirowanie najlepszymi praktykami z rynku

 

Korzyści z ETAPU 3. 

Dzięki obsłudze poszkoleniowej uczestnicy i organizacja:

 • Skuteczne wdrożenie wiedzy i umiejętności ze szkolenia
 • Możliwość korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań i wdrożeń dostępnych na rynku
 • Lepsza organizacja procesu szkoleniowego
 • Promocja doskonalenia kompetencji w organizacji
 • Dbałość o pozytywny i profesjonalny wizerunek działu zajmującego się szkoleniami
 • Automatyzacja procesu szkoleniowego
 • Wzrost liczby zadowolonych pracowników organizacji
 • Atrakcyjna oferta na miarę potrzeb w każdym momencie
 • 3xU: Usprawnienie, udoskonalenie i uproszczenie procesu szkoleniowego
 • Satysfakcja i zadowolenie z unikalnej jakości usług
 • Szybkie powiadomienia o zmianach w potrzebach szkoleniowych
 • Oszczędności finansowe na zwiększeniu efektywności szkoleń

Szanując inwestycje naszych Klientów poniesione na współpracę partnerską- gwarantujemy wysokie rezultaty.