Inspiracje S.P.U.S.

Wolontariat pracowniczy to forma aktywności społecznej podejmowana przez pracowników na rzecz społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe co raz częściej zdają sobie sprawę z istoty współpracy z sektorem biznesu, nie tylko ze względu na pomoc finansową (w formie sponsoringu), ale także na wsparcie rzeczowe, logistyczne i przede wszystkim kapitał ludzki z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą, która może okazać się nieocenioną.