Pikniki i Festyny

Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym to dla nas podstawa. Sami jesteśmy Małżonkami, Rodzicami, Kolegami. Razem mamy pewnie kilka tuzinów dzieci.  Z myślą o nich organizujemy różne spotkania aktywizujące Małych i Dużych. Od  2014 roku naszym „kolejnym dzieckiem” jest Festiwal Rodziny gdzie pokazujemy, jak być dzieckiem z własnym dzieckiem. zapraszamy, odwiedź naszą stronę: www.festiwalrodziny.pl

Bawimy się przednio, a jaki cel nam przyświeca:

  • Budowanie pozytywnego wzorca: Rodziny – zdrowej, aktywnej i otwartej
  • Aktywizowanie Rodzin do aktywnego wspólnego spędzania wolnego czasu
  • Stworzenie medialnej mody na aktywne, rodzinne spędzanie czasu
  • Edukacja mieszkańców w obszarze spędzania rodzinnie czasu wolnego,   wzmacniania więzi rodzicielskich, funkcji rodziny, odnajdowania i realizowania wspólnych pasji
  • Pokazanie optymistycznego oblicza Warszawiaków – ludzi rodzinnych i otwartych na wspólne działanie

Dlatego, gdybyś chciał Drogi Czytający/ Droga Czytająca zrobić podobny event dla Dzieci swoich Pracowników, Klientów… pamiętaj! Zgłoś się do nas.


Pikniki i Festyny
Rekomendowane Hotele
Wieczory Tematyczne
Szkolenia i Obstawy Medyczne
Szkolenia Outdorowe
Konferencje, spotkania firmowe